วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเอง

ประวัติโดยย่อ
ชื่อ : นางสาว ณัฐทิชา อิสลาม
วันเดือนปีเกิด : วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537
สีที่ชอบ : สีฟ้า สีเขียว
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : อาหาร seafood
คติประจำใจ : เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
Email : clash7nutticha@gmail.com
www.thasala.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น